Utställning om läsprojekt i S:t Olofsskolan

I mars 2019 hade högstadiet S:t Olofsskolan ett läsprojekt, då hela skolan, både elever och lärare, läste samtidigt. Med läsprojektet ville högstadiet förstärka och utveckla elevernas läskunnighet samt ge ett lyft för läslusten. Utställningen på Vaski är ett resultat av läsprojektet. Utställningen är planerad och genomförd av klass 8A vid S:t Olofsskolan.

Utställningen pågår fram till slutet av april.